Postępowanie w udarze mózgu.

Udar mózgu jest stanem zagrożenia życia, dlatego też najważniejszym postępowaniem jest stałe monitorowanie chorego, który bezzwłocznie powinien zostać przywieziony do szpitala i przyjęty do centrum udarowego funkcjonującego na oddziale neurologii, jeśli takowe centrum nie istnieje w danym szpitalu konieczne jest chory został umieszczony na oddziale intensywnej terapii. Udar jest stwierdzany na podstawie obrazu klinicznego, stwierdzić go można wówczas jeśli dojedzie do nagłego pojawienia się ogniskowych deficytów neurologicznych, bądź globalnych zaburzeń funkcji mózgu trwających dłużej niż 24 godziny. Jako że udar w 80% jest wynikiem niedokrwienia mózgu, z możliwą następową martwicą dochodzi do tego iż wokół zmienionej tkanki narasta obrzęk, w związku z tym w przeciągu chwil może dojść do pogorszenia stanu pacjenta i pojawia się objawów wskazujących na uszkodzenia a innych obszarach mózgu. Jeśli nie ma przeciwwskazań to należy w przeciągu trzech godzin podać choremu rekombinowany aktywator palzminogenu- lek o działaniu trombolitycznym, który ma za zadnie rozpuszczenie powstałej skrzepliny, zamykającej światło naczynia.